มาดูค่า EXIF ในภาพถ่ายกันดีกว่า - Social site เว็บไซต์เพื่อคนออนไลน์